Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
997/SGDĐT-KHTCSở Giáo dục và Đào tạoSỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH VỀ THU, CHI CÁC KHOẢN THU KHÔNG ĐÚNG QUI ĐỊNH NĂM HỌC 2018 - 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP Tải về
VBM-2401/02/2017Phòng GD & ĐT Lấp VòVăn bản mẫu Tải về