Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
997/SGDĐT-KHTCSở Giáo dục và Đào tạoSỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH VỀ THU, CHI CÁC KHOẢN THU KHÔNG ĐÚNG QUI ĐỊNH NĂM HỌC 2018 - 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP Tải về
87/QĐ-THCSMAHBTrường THCS Mỹ An Hưng BQUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG TRỰC NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY CHIẾN THẮNG 30/04, NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05/2018 Tải về
76/KH-THCS MAHBTrường THCS Mỹ An Hưng BKế hoạch thi học kỳ II - năm học 2017 - 2018 Tải về
89/KH-BGDĐTBộ Giáo dục và Đào tạocông văn thăng hạng của giáo viên Tải về
123THCSMAHBCÔNG VĂN THI NGHÊ Tải về
47/KH-THCSMAHB23/08/2019trường THCS Mỹ An Hưng Bkế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 Tải về
47/KH-THCSMAHB23/08/2019trường THCS Mỹ An Hưng Bkế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 Tải về
760/PGDĐT-NV22/08/2019Phòng GDĐTCÔNG VĂN VỀ VIỆC THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH NĂM HỌC 2019 - 2020 Tải về
VBM- DỰ THẢOPhòng GD & ĐT Lấp VòDỰ THẢO HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỘI HÀM, GỢI Ý TÌM MINH CHỨNG THEO TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG [...] Tải về
VBM - 01Phòng GD & ĐT Lấp VòThông tư 19/2018/BGDĐT, ngày 22/8/2018 - Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công [...] Tải về
VBMPhòng GD & ĐT Lấp VòThông tư 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 - Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và [...] Tải về
Phòng GD & ĐT Lấp VòThông tư 17/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018- Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và [...] Tải về
VBQĐPGD_130413/04/2018Phòng GD & ĐT Lấp VòVăn bản mẫu chiều ngày 13/04 Tải về
739/PGDĐT-NV19/08/2019Phòng GDĐT Lấp VòCÔNG VĂN VỀ VIỆC THỰC HIỆN SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ TỪ NĂM HỌC 2019 - 2020 Tải về
34/KH-THCSMAHB19/08/2019Trường THCS Mỹ An Hưng BKẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ SINH HOẠT HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020 Tải về
587/QĐ-UBND-HC02/08/2019UBND huyện Lấp VòQuyết định về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 Tải về